www.praktijkvoorlogopediehetgooi.nl -
Logopedisten
 
 
Inez Alderse Baes, logopedist/dyslexiebehandelaar NVLF geregistreerd en lid Samenwerkinsverband Dyslexie www.logopedie-psychologiepraktijk.nl
Eshter van Heeswijk, logopedist/linguïst.
 
Beiden zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, lid van de Nedelandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie, www.nvlf.nl en participeren in een Kwaliteitskring van de beroepsvereniging.
 
De logopedisten behandelen een breed scala aan logopedische stoornissen, maar hebben wel ieder hun eigen aandachtsgebieden.
 
Inez Alderse Baes: in 1981 afgestudeerd aan de opleiding in Amsterdam. Vele jaren werkzaam geweest op de afdeling Neurologie van het Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit en in de algemeen logopedische praktijk.
Specialisaties: dyslexie, spraak- taalstoornissen bij niet aangeboren hersenletsel.

Zij volgt de Master Special Educational Needs en hoopt deze in 2015 af te ronden.
 
 
 
 
 
 
 
Esther van Heeswijk: logopedist, taalkundige en logopediewetenschapper (opleiding Klinische gezondheidswetenschappen, Universiteit Utrecht / UMC Utrecht). Combineert brede theoretische en wetenschappelijke kennis met de behandeling van taal-, spraak-, stem- en eet- en drinkproblemen in de praktijk.
 
 
 
 


 
 
 
 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint