www.praktijkvoorlogopediehetgooi.nl -
De Praktijk voor Logopedie het Gooi heeft de stappen van het AVG programma doorlopen en verklaart dat alle inspanningen zijn verricht, zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
U kunt onze privacy policy inkijken in de praktijkmap die voor iedereen ter inzage op de praktijk ligt.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint