www.praktijkvoorlogopediehetgooi.nl -
Informatieve websites
Er zijn heel wat informatieve websites. Hierbij wat suggesties:
Een leuke site met veel informatie over onderwijs en tips voor ouders op gebied van taalontwikkeling en leren lezen.

Taalexpert is een digitaal platform over taalproblemen bij kinderen.

Wat is taal en hoe verloopt de taalontwikkeling? Waar moet u op letten als een kind met meerdere talen tegelijk opgroeit? Wat kunt u doen om het praten en luisteren van het kind te stimuleren? In welke boeken of op welke websites vindt u goede informatie? Past het spraaktaalniveau van een kind bij zijn/haar leeftijd? Waar kunt u terecht voor adviezen en wat doet een logopedist? De website KIND EN TAAL geeft u antwoorden en informatie

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint