www.praktijkvoorlogopediehetgooi.nl -
Op www.logopediehuizenblaricum.nl is een screeningslijst voor de groepen 1 t/m 4 te vinden. Deze lijst is ontwikkeld om enigszins tegemoet te komen aan het wegvallen van de screening door de GGD.

Scholen kunnen ook een screening door een van de logopedisten van het Samenwerkingsverband Logopedie Huizen Blaricum laten uitvoeren. Gezamenlijk hanteren zij daar hetzelfde protocol en dezelfde tarieven voor. Op de bovengenoemde website zijn de telefoonnummers van de aangesloten praktijken te vinden.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint