www.praktijkvoorlogopediehetgooi.nl -
Wanneer logopedie?
Uit wetenschappelijk onderzoek en uit de dagelijkse praktijkervaring blijkt dat het vroegtijdig opsporen en behandelen van mogelijke spraak- taalontwikkelingsproblemen zoveel ernstiger problemen kan voorkomen.
Natuurlijk zijn leerkrachten ook vaak degenen die aan de bel trekken en ouders adviseren om een kind door een logopedist te laten bekijken. Nu de screening van de GGD niet gaat plaatsvinden, willen wij jullie er graag op attenderen dat veel logopedisten in de vrije vestiging direct toegankelijk zijn per 1 januari 2012. Bij bijna alle zorgverzekeringen zit logopedie in de basisverzekering en voor vrijwel allemaal geldt, dat er geen verwijzing meer nodig is. Komt een nieuwe cliënt dan bij de logopedist, dat zal er eerst een korte screening plaatsvinden en op basis van die informatie wordt gekeken of logopedie geïndiceerd zou zijn.
Indien er twijfels bestaan over de spraak- taalontwikkeling van een van jullie leerlingen, is het zinvol om ouders te adviseren contact op te nemen met een logopedist.
Op de website www.logopediehuizenblaricum.nl kunt u een screeningslijst downloaden die in groep1-4 gebruikt kan worden.
Dyslexie
Zie voor behandeling van dyslexie onder het kopje "Dyslexiebehandeling".
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint